Rādīt rīkjoslu

Punches Set | 5 – 35 mm | 14 pcs. (SK1733)

28.15 

LEATHER PUNCH-16 MM (YT-35864)

4.86 

LEATHER PUNCH-13 MM (YT-35861)

3.66 

LEATHER PUNCH-2 MM (YT-35850)

1.08 

SKIN DRESSING 2.5-10MM, KPL. 9units (76705)

7.83 

Punches Set | 5 – 35 mm | 14 pcs. (566)

52.06 

Punch 2X140MM, CrV6150 “Yato” (YT-47152)

3.60 

Punch 8X112MM, CrV6150 “Yato” (YT-47151)

3.66 

Punch 6X100MM, : CrV6150 “Yato” (YT-47150)

3.27 

Chisel 16X172MM, CrV6150 “Yato” (YT-47149)

5.28 

Chisel 12X152MM, CrV6150 “Yato” (YT-47148)

4.11 

Chisel 10X142MM, CrV6150 “Yato” (YT-47147)

3.87 

PUNCH SET 15PCS (YT-3591)

21.68 

Skylių išmušėjų gumoje ir kt. komplektas 9 dalių (YT-3590)

9.20 

3PCS LEATHER PUNCH SET SIZES: 6-8-10 MM (YT-35881)

5.37 

4PCS LEATHER PUNCH SET SIZES: 2-3-4-5 MM (YT-35880)

3.48 

LEATHER PUNCH-25 MM (YT-35873)

10.28 

LEATHER PUNCH-24 MM (YT-35872)

9.20 

LEATHER PUNCH-23 MM (YT-35871)

8.15 

LEATHER PUNCH-22 MM (YT-35870)

7.10 

LEATHER PUNCH-21 MM (YT-35869)

6.78 

LEATHER PUNCH-20 MM (YT-35868)

7.26 

LEATHER PUNCH-19 MM (YT-35867)

6.57 

LEATHER PUNCH-18 MM (YT-35866)

6.12 

LEATHER PUNCH-17 MM (YT-35865)

5.58 

LEATHER PUNCH-15 MM (YT-35863)

4.32 

LEATHER PUNCH-14 MM (YT-35862)

4.05 

LEATHER PUNCH-12 MM (YT-35860)

3.03 

LEATHER PUNCH-11 MM (YT-35859)

2.76 

LEATHER PUNCH-10 MM (YT-35858)

2.55