Showing 1–30 of 67 results

Rādīt rīkjoslu

12-piece Pin Driver Set, including Chisel + Punch (FT00035)

15.24 

Pin Punch 1.5X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47141)

2.82 

18pcs Chrome Vanadium Pin Punch Set (UTC-800026)

26.25 

Pin Punch 3.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47142)

3.39 

3-piece Chisel set (YT-4711

15.38 

12 pc. Pin Punch & Drift Set (YT-4714)

38.64 

Pin Punch Set 1,5-8 mm (YT-47121)

11.98 

Center Punch 120mm (YT-4692)

3.93 

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 3 mm (9409-3)

5.25 

Pin Punch | 150 mm | incl. Chisel + Centre Punch | 8 pcs. (1658)

21.35 

Pin Punch | 150 mm | 4 mm (1651-4)

5.58 

Pin Punch | 150 mm | 3 mm (1651-3)

5.58 

Chisel and Punch Set | 28 pcs. (1650)

50.58 

Pin Punch 8.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47146)

3.66 

Pin Punch 6.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47145)

3.66 

Pin Punch 5.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47144)

3.39 

Pin Punch 4.0X150MM, CrV6150 “Yato” (YT-47143)

3.39 

Mini cold Chisel and Punch Set (YT-4713)

9.06 

8 PC.Pin Punch & Drift Set (YT-4712)

17.82 

6-piece Chisel and punch set (YT-4710)

33.88 

Cold Chisel 76×267 mm, C-rV (YT-4701)

24.70 

Chisel 300 mm (YT-4700)

17.43 

Chisel and Punch Set | 5-piece (YT-4695)

12.78 

Cape Chisel 12mm (YT-4694)

4.44 

Cold Chisel: 125mm /12mm (YT-4693)

4.44 

Taper Punch 120mm (YT-4691)

3.78 

Pin Punch 150mm (YT-4690)

4.32 

17 Pc.Pin Punch & Drift Set (H4110732)

40.22 

Center Punch | DIN 7250 | 4 x 10 x 120 mm (9409-6)

5.25 

Drift Punch | DIN 6458D | 120 mm | Ø 5 mm (9409-5)

5.25