Rādīt rīkjoslu

Skrūvgriezis 18V XR 30Nm DCF620N-xj DEWALT

191.00 

Plākšņmateriālu skrūvgriezis 18V XR DCF620D2K-QW DEWALT

553.81 

Skrūvgriezis 18V 34Nm DCF622P2-QW DEWALT

713.31 

Skrūvgriezis 540W 18Nm DW264K-QS DEWALT

356.57 

Impulsa triecienskrūvgriezis 18V XR Li-Ion DCF887N-XJ DEWALT

169.64 

Impulsa-skrūvgriezis 18V XR Li-Ion DCF887D2-QW DEWALT

380.27 

Triecienskrūvgriezis 14.4V XR 150Nm DCF835M2-QW DEWALT

462.69 

Skrūvgriezis 18V XR 30Nm DCF620D2-qw DEWALT

485.73 

Triecienskrūvgriezis 18V BL 205Nm DCF887NT-XJ DEWALT

211.00 

Skrūvgriezis 18V XR 30Nm DCF622NT-XJ DEWALT

377.03 

Triecienskrūvgriezis 18V XR BL 205Nm DCF887P2-QW DEWALT

543.50 

Triecienskrūvgriezis 14.4V XR 160Nm DCF825N-XJ DEWALT

218.73 

Skrūvgriezis reģipsim 14.4V XR DCF621N-xj DEWALT

196.12 

Skrūvgriezis reģipsim 14.4V XR DCF621D2-qw DEWALT

406.13 

Skrūvgriezis 18V XK 34Nm DCF622N-XJ DEWALT

356.65 

Skrūvgriezis 18V XR 30Nm DCF620P2K-qw DEWALT

744.55 

Triecienskrūvgriezis 18V 170Nm DCF895N-XJ DEWALT

228.91 

Triecienskrūvgriezis 18V 170Nm DCF895M2-QW DEWALT

532.87 

Ģipškartona skrūvgriezis 540W 10Nm DW275KN-QS DEWALT

293.37 

Triecienskrūvgriezis 14.4V XR 160Nm DCF825L2-QW DEWALT

503.89 

Triecienskrūvgriezis 14.4V XR 160Nm DCF825M2-QW DEWALT

496.91 

Akumulatoru skrūvgriezis 7.2V XR Li-Ion DCF680G2-QW DEWALT

183.33 

Skrūvgriezis reģipsim 14.4V DCF621P2K-QW DEWALT

523.90