Showing 1–25 of 65 results

Rādīt rīkjoslu
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, T60 x 55 mm (YT-04318)

2.94 
Bit Socket | length 100 mm | 12.5 mm (1/2") drive | T-Star (for Torx) T60 (4476)
Close

Bit Socket | length 100 mm | 12.5 mm (1/2″) drive | T-Star (for Torx) T60 (4476)

4.62 
Bit Socket | 12.5 mm (1/2") drive | T-Star (for Torx) T60 (4378)
Close

Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | T-Star (for Torx) T60 (4378)

3.78 
Bit Socket | 12.5 mm (1/2") drive | T-Star (for Torx) T45 (4373)
Close

Bit Socket | 12.5 mm (1/2″) drive | T-Star (for Torx) T45 (4373)

3.36 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T50 (YT-0443)

2.42 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T25 (YT-0441)

2.82 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T70 (YT-0440)

4.09 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T55 (YT-0438)

3.13 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T45 (YT-0437)

3.58 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T27 (YT-0435)

3.09 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T20 (YT-0434)

2.82 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T60 (YT-04328)

3.94 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, 100 mm ilgio, T40 (YT-04324)

3.53 
SOCKET BIT TORX 1/2" T30 L100MM (YT-04323)
Close

SOCKET BIT TORX 1/2″ T30 L100MM (YT-04323)

3.51 
Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2"
Close

Antgalis įpresuotas į galvutę 1/2″, T70 x 55 mm (YT-04319)

3.54 
Bit Socket | length 100 mm | 12
Close

Bit Socket | length 100 mm | 12,5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T35 (9628)

3.68 
Bit Socket | length 55 mm | 12
Close

Bit Socket | length 55 mm | 12,5 mm (1/2″) Drive | T-Star (for Torx) T35 (9627)

3.36 
1/2" Bit Socket
Close

1/2″ Bit Socket, T-Star, T25 x 200 mm (9365)

6.51 
1/2" Bit Socket
Close

1/2″ Bit Socket, T-Star, T27 x 200 mm (9349)

6.30 
Bit Socket | length 100 mm | 12.5 mm (1/2") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T80 (5184-TB80)
Close

Bit Socket | length 100 mm | 12.5 mm (1/2″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) T80 (5184-TB80)

7.56 
1/2" Bit Socket T-STAR
Close

1/2″ Bit Socket T-STAR, tamperproof, T30x300 mm (5184-TB30)

8.82 
1/2" Bit Socket
Close

1/2″ Bit Socket, T-STAR, T70x140 mm (5184-T70)

6.72 
1/2" Bit Socket
Close

1/2″ Bit Socket, T-STAR, T60x140 mm (5184-T60)

5.67 
1/2" Bit Socket
Close

1/2″ Bit Socket, T-STAR, T55x140 mm (5184-T55)

5.46 
1/2" Bit Socket
Close

1/2″ Bit Socket, T-STAR, T50x140 mm (5184-T50)

5.46