Showing 1–30 of 157 results

Rādīt rīkjoslu

Bit | 6.3 mm (1/4″) drive | internal Hexagon 3 mm (8176)

1.32 

1/4″x25MM BIT WITH LIMITER S2 (YT-7980)

17.73 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x110MM, dydis PH3-PH3, S2 (YT-7890)

12.84 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x110MM, dydis PH2-PH2, S2 (YT-7889)

11.55 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x110MM, dydis PH1-PH1, S2 (YT-7888)

12.84 

Antgalis kryžminis/plokščias dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH3-6, 5 mm , S2 (YT-7887)

6.84 

Antgalis kryžminis/plokščias dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH1-4, 5 mm , S2 (YT-7885)

6.78 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH3-PH2, S2 (YT-7884)

7.67 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH1-PH2, S2 (YT-7883)

18.62 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH3-PH3, S2 (YT-7882)

5.28 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH2-PH2, S2 ( YT-7881 )

18.80 

Antgalis kryžminis dvipusis 1/4″x65MM, dydis PH1-PH1, S2 (YT-7880)

6.78 

Antgalis kryžminis 1/4″x50MM, dydis PZ3, S2 ( YT-7852 )

3.36 

Antgalis kryžminis 1/4″x50MM, dydis PZ1, S2 ( YT-7850 )

13.00 

Antgalis kryžminis 1/4″x50MM, dydis PH3, S2 ( YT-7849 )

3.50 

Antgalis kryžminis 1/4″x50MM, dydis PH2, S2 (YT-7848)

14.92 

Antgalis kryžminis 1/4″x50MM, dydis PH1, S2 ( YT-7847 )

6.70 

Antgalis kryžminis 1/4″x50MM, dydis PH0, S2 (YT-7846)

3.60 

Antgalis plokščias 1/4″ x50mm , dydis 6,5 mm, S2 ( YT-7845 )

14.42 

Antgalis plokščias 1/4″ x50mm , dydis 6 mm, S2 (YT-7844)

14.42 

Antgalis plokščias 1/4″ x50mm , dydis 5,5 mm, S2 ( YT-7843 )

12.98 

Antgalis plokščias 1/4″ x50mm , dydis 5 mm, S2 ( YT-7842 )

14.42 

Antgalis plokščias 1/4″ x50mm , dydis 4 mm, S2 ( YT-7841 )

14.42 

Antgalis plokščias 1/4″ x50mm , dydis 3 mm, S2 ( YT-7840 )

14.42 

Antgalis Hex 1/4″x 25MM, dydis H6, S2 50 vnt (YT-7834)

8.14 

Antgalis Hex 1/4″x 25MM, dydis H5, S2 50 vnt (YT-7833)

8.14 

Antgalis Hex 1/4″x 25MM, dydis H4, S2 50 vnt (YT-7832)

8.14 

Antgalis Hex 1/4″x 25MM, dydis H2.5, S2 50 vnt (YT-7830)

9.04 

Antgalis Hex 1/4″x 25MM, dydis H2, S2 50 vnt (YT-7829)

9.04 

Antgalis Torx 1/4″x 25MM, dydis T27, S2 50 vnt (YT-7818)

2.04